Suka Blog Ini?

Ikut Dengan Email

Hati Seorang Isteri

04 July 2010

Mimbar Jumaat : Solat Yang KhusyukDibaca Pada : 12hb Disember 2008

Allah Taala telah memfardhukan ke atas umat Islam supaya mendirikan solat lima waktu sehari semalam. Solat adalah tiang agama, sesiapa yang tidak melaksanakannya dengan sengaja serta berkeyakinan bahawa ia tidak diwajibkan, maka ia boleh menyebabkan kekufuran. Solat adalah satu amalan yang sangat agung dan penting dalam agama ini.


Kita disuruh menghayati erti khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat itu adalah satu kewajibam yang perlu diusahakan untuk mencapainya. Solat yang sempurna rukun dan syaratnya sah di sisi syarak tetapi tidak khusyuk dalam solat boleh menjejaskan kesempurnaan solat dan kemungkinan tidak diterima oleh Allah SWT. Khusyuk dalam solat tidak mustahil untuk dicapai sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang bermaksud: Dan mintalah pertolongan(kepada Allah) dengan jalan bersabar dan mengerjakan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

 

Ulama telah menggariskan beberapa panduan yang boleh diikuti dan dijadikan pedoman dalam usaha mengkhusyukkan hati ketika solat.


Pertama: Seseorang itu hendaklah merasakan solat yang dilaksanakan itu adalah solat yang terakhir bagi dirinya dalam hidup ini, di mana selepas itu dia berkemungkinan tidak berpeluang lagi melaksanakannya kerana kematian bakal menjemput.


Kedua: Cuba memahami makna bacaan-bacaan yang dibaca dalam solat. Menghayati rukun-rukun fe'li seperti berdiri , ruku' dan sujud.


Ketiga: Memperbanyakkan zikrullah semasa di luar solat, supaya hati sentiasa hidup kerana sentiasa mengingati Allah SWT. Amalan ini boleh membantu dalam usaha mencapai kekhusyukkan dalam solat.Tahap kekhusyukkan orang yang bersolat itu ada tiga peringkat:


Pertama: Orang yang jasadnya melaksanakan solat tetap hatinya tidak bersama jasad dalam melaksanakan solat itu. Inilah solah orang yang lalai.


Kedua: Orang yang jasadnya menunaikan solat dan hatinya turut menghayati makna bacaannya dan dia menghayati rukun fe'li yang dilakukan. Inilah solat orang yang khusyuk.


Ketiga: Orang yang jasadnya mendirikn solat dan hatinya sentiasa sedar dan hadir berserta Allah serta merasakan dirinya seolah-olah sedang berhadap kepada Allah Yang Maha Esa. Bacaan-bacaan yang dilakukannya adalah terjemahan dari apa yang ada di dalam hatinya. Inilah kemuncak kekhusyukkan dalam solat.

Terbitan Jabatan Mufti Negeri Pahang
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...